650
Publikasjoner
100
Ansatte
5
Europeiske kontorer på 6 markeder

Innhold med en hensikt

Vi produserer digitale og print-baserte kampanjer med engasjerende innhold for distribusjon til relevante målgrupper.

Kampanjene går under navnet «Analyse» og distribueres via ledende landsdekkende dagsaviser, magasiner, nyhetstjenester og bransjesider.

Våre samarbeidspartnere

Vår oppgave

Vår oppgave er å sørge for at kundenes budskap formidles til riktig målgruppe på en overbevisende måte. For å oppnå best mulig resultat og oppmerksomhet bygger vi kampanjer med redaksjonelt innhold av høy kvalitet for din målgruppe. Om ditt selskap har en interessant historie, kan vi fortelle den på en spennende måte.

Har du en bedrift, har du en historie. La oss fortelle din historie.

Analyse

Våre kampanjer består av tre deler som distribueres på print, på nett og i kundenes egne kanaler (native content marketing). Relevant innhold av høy kvalitet distribueres via de største dagsavisene, på egne kampanjesider og i sosiale medier på samme dag.
På denne måten kan innhold og annonseformat tilpasses for størst mulig engasjement og oppmerksomhet i flere kanaler.
lifestyle

Analyse livsstil

Er du interessert i moderne livsstil er dette kampanjesidene for deg.

Les mer

economy

Analyse økonomi

Er du interessert i finans, finansiell teknologi (fintech), digitalisering eller eksport er dette kampanjesidene for deg.

Les mer

health

Analyse Helse

Leverer du tjenester innen helse, velferdsteknologi eller er opptatt av pasientsikkerhet eller andre relatert tema er dette kampanjesidene for deg.

Les mer

society

Analyse Samfunn

Her belyser vi på en grundig måte ulike sider ved byutvikling, den grønne skiftet, gjenvinning, logistikk og infrastruktur.

Les mer

industry

Analyse Industri

Her trekker vi frem spennende teknologi, innovasjon, forskning, automasjon og IoT som kan skape nye vekstområder.

Les mer

Våre kunder