Innhold med en hensikt

European Media Partner arbeider på tvers av landegrenser med content marketing og native advertising på ulike plattformer.

Vi skaper digitale og print-baserte kampanjer under navnet «Analyse». Ved hjelp av meningsfylt og engasjerende innhold, distribuert til relevante målgrupper, hjelper vi ditt selskap med å vokse.

Gjennom gode fortellinger og meningsfulle historier med en klar hensikt skaper vi relasjoner mellom bedrifter og nye og eksisterende kunder.

Content marketing

Content marketing er redaksjonelt innhold som distribueres til en relevant lesergruppe på rett tidspunkt. Hensikten er å skape og opprettholde kunderelasjoner med verdifullt og relevant innhold for din målgruppe. Det trenger ikke bare handle om ditt eget firma, men kan være innhold som er interessant og nyttig for din målgruppe.
Om man gjør dette på riktig måte bryter man gjennom et støyende mediebilde, og formidler innhold som leserne faktisk er interessert i og samtidig har nytte av.

Analyse

Våre kampanjer består av print, digitalt og native under navnet «Analyse».

Undersøkelser viser at kombinasjonen av fysisk og digital annonsering gir den beste effekten, det er derfor vi velger denne måten å jobbe på.

Våre kampanjer inneholder relevant redaksjonelt innhold av høyeste kvalitet som publiseres og distribueres sammen med de største dagsavisene. I tillegg finner leseren kampanjen på våre kampanjesider og på sosiale medier samme dag.

Dette gjør at våre kunder kan ha ulike budskap og annonseformat på forskjellige plattformer. Alle kampanjene kjennetegnes av engasjerende og relevant redaksjonelt innhold med stor gjennomslagskraft.

Analyse Print

Alle våre print-kampanjer når hundretusenvis av lesere via de største dagsavisene i Europa. Målgruppen er ekstremt bred og vi påvirker blant annet beslutningstakere, foretaksledere, høyt utdannede og de med høy inntekt.
Våre kampanjer må være engasjerende og skape interesse som leder til en beslutning. Alt vårt innhold produseres av journalister med spesialkunnskap om ulike tema.

Analyse digitalt

Gjennom våre fem kampanjesider får du muligheten til å rette annonseringen mot en spesifikk målgruppe som er interessert i ditt innhold. Gjennom å spre annonsene på våre kampanjesider sørger du i tillegg for at innholdet blir synlig i et relevant digitalt forum.

Etter avsluttet kampanje vil du motta en fullstendig rapport over antallet lesere og hvor de kommer fra. Gjennom å kombinere print med digital tilstedeværelse oppnår du maksimal effekt av dine kampanjer.

Våre kampanjer

lifestyle

Analyse Livsstil

Er du interessert i moderne livsstil er dette kampanjesidene for deg.

Les mer

economy

Analyse Økonomi

Er du interessert i finans, finansiell teknologi (fintech), digitalisering eller eksport er dette kampanjesidene for deg.

Les mer

health

Analyse Helse

Leverer du tjenester innen helse, velferdsteknologi eller er opptatt av pasientsikkerhet eller andre relatert tema er dette kampanjesidene for deg.

Les mer

society

Analyse Samfunn

Her belyser vi på en grundig måte ulike sider ved byutvikling, den grønne skiftet, gjenvinning, logistikk og infrastruktur.

Les mer

industry

Analyse industrien

Her trekker vi frem spennende teknologi, innovasjon, forskning, automasjon og IoT som kan skape nye vekstområder.

Les mer

Analyse Native

Alle bedrifter har en historie å fortelle. Gjennom native advertising har du muligheten til å fortelle din historie til engasjerte og relevante lesere. Annonseformatet gjør at du kan nå riktig målgruppe med et skreddersydd budskap. Hvordan? Gjennom våre temabaserte digitale og print-baserte kampanjer får leseren maksimalt utbytte av ditt budskap.