Content with a purpose

European Media Partner arbetar gränsöverskridande med content marketing och native advertising på olika plattformar.

Vi skapar digitala och printbaserade kampanjer under namnet “Analys”, med värdefullt och engagerande innehåll, som distribueras till en relevant målgrupp för att hjälpa företag att växa.

Genom att berätta meningsfulla historier med ett klart syfte skapar vi relationer mellan företag och deras existerande och potentiella kunder.

Content Marketing

Content marketing är redaktionellt innehåll som distribueras till en relevant publik vid rätt tillfälle. Avsikten är att skapa och upprätthålla kundrelationer vilket innebär att innehållet som skapas måste uppfattas som värdefullt och relevant för målgruppen.
Det kan inte bara handla om dig själv, det måste bestå av relevant information för att skapa värde för dina kunder.
Om man gör det på rätt sätt, kommer man att bryta igenom mediebruset och skapa innehåll som människor vill konsumera.

Analys

Våra kampanjer består av print, digitalt och native under namnet “Analys”.

Studier visar att en kombination av fysisk och digital annonsering ger den bästa effekten och det är också anledningen till att vi har valt den här distributionen.

Våra kampanjer, som innehåller relevant innehåll av högsta kvalitet, publiceras och distribueras tillsammans med de största dagstidningarna och på någon av våra fem kampanjsidor och i sociala medier samma dag.

Detta möjliggör för våra kunder att ha olika budskap och annonsformat på olika plattformar med en sak gemensamt – engagerande och relevant innehåll med stor genomslagskraft.

Analys Print

Alla våra printkampanjer når hundratusentals läsare via Europas största dagstidningar. Målgruppen vi når är extremt bred – vi influerar bland annat beslutsfattare, högutbildade, höginkomstagare och företagsledare.
Våra kampanjer måste vara engagerande och skapa ett intresse som i slutändan leder till beslut. Allt vårt innehåll skrivs av journalister med specialkunskap inom olika ämnen.

Analys Digitalt

Genom våra fem kampanjsidor har du möjlighet att styra din annonsering och rikta den till en specifik publik som är intresserad av ditt innehåll. Genom att sprida din annons på våra kampanjsidor säkerställer du att den syns i ett relevant digitalt forum.

En fullständig rapport med antal läsare och var de kommer ifrån kommer att levereras efter en avslutad kampanj. Kombinerar du din digitala närvaro med print får du ut maximal effekt.

Våra Kampanjer

lifestyle

Analys Livsstil

Allt du behöver veta om resor, mat och dryck, inredning, sport, boende, fritid och mycket mer.

Läs mer

economy

Analys Ekonomi

Är du intresserad av finans, affärer, digitalisering och export är detta kampanjsidan för dig.

Läs mer

health

Analys Hälsa

E–hälsa, sjukvård, medicinteknik, patientsäkerhet är bara några av ämnena du kan läsa om här.

Läs mer

society

Analys Samhälle

Byggutveckling, miljö, återvinning, logistik och infrastruktur är de största ämnena vi diskuterar här.

Läs mer

industry

Analys Industri

Här talar vi teknologi, utveckling, gruvindustri, förpackningar, automation och IoT.

Läs mer

Analys Native

Varje företag har en historia att berätta. Genom native advertising har du möjlighet att nå ut med din historia till engagerade och relevanta läsare. Det är ett annonsformat gör det möjligt för dig att nå den rätta målgruppen med ett skräddarsytt budskap. Hur? Genom att gå i våra riktade kampanjer i både print och digitalt får du maximal effekt av ditt införande.

Kan du inte få nog av European Media Partner? Kontakta oss här.